ایلام به‌ عنوان استان پایلوت دیپلماسی علمی انتخاب شد

ایلام به‌ عنوان استان پایلوت دیپلماسی علمی انتخاب شد
رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت: ایلام به عنوان استان پایلوت دیپلماسی علمی در کشور مدنظر مسؤولان عالی حوزه دانشگاه قرار گرفته است.

ایلام به‌ عنوان استان پایلوت دیپلماسی علمی انتخاب شد

رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت: ایلام به عنوان استان پایلوت دیپلماسی علمی در کشور مدنظر مسؤولان عالی حوزه دانشگاه قرار گرفته است.
ایلام به‌ عنوان استان پایلوت دیپلماسی علمی انتخاب شد

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author