«باران آهسته می‌بارد» در جشنواره فیلم کودک اصفهان اکران می‌شود

«باران آهسته می‌بارد» در جشنواره فیلم کودک اصفهان اکران می‌شود
کاگردان فیلم کوتاه «باران آهسته می‌بارد» گفت: این فیلم کوتاه پس از حضور در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی و کسب افتخارات گوناگون در جشنواره فیلم کودک اصفهان به نمایش در می‌آید.

«باران آهسته می‌بارد» در جشنواره فیلم کودک اصفهان اکران می‌شود

کاگردان فیلم کوتاه «باران آهسته می‌بارد» گفت: این فیلم کوتاه پس از حضور در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی و کسب افتخارات گوناگون در جشنواره فیلم کودک اصفهان به نمایش در می‌آید.
«باران آهسته می‌بارد» در جشنواره فیلم کودک اصفهان اکران می‌شود

View more posts from this author