باران و طوفان نوروزی در راه لرستان

باران و طوفان نوروزی در راه لرستان
مدیرکل هواشناسی لرستان از وزش نسبتا شدید باد و بارش باران طی ساعات و روزهای آینده در استان خبر داد.

باران و طوفان نوروزی در راه لرستان

مدیرکل هواشناسی لرستان از وزش نسبتا شدید باد و بارش باران طی ساعات و روزهای آینده در استان خبر داد.
باران و طوفان نوروزی در راه لرستان

View more posts from this author