بارش باران از امروز تا سه‌شنبه در لرستان/احتمال جاری شدن سیل

بارش باران از امروز تا سه‌شنبه در لرستان/احتمال جاری شدن سیل
مدیر کل ستاد بحران لرستان گفت: از امروز تا روز سه‌شنبه شاهد بارش باران در استان هستیم.

بارش باران از امروز تا سه‌شنبه در لرستان/احتمال جاری شدن سیل

مدیر کل ستاد بحران لرستان گفت: از امروز تا روز سه‌شنبه شاهد بارش باران در استان هستیم.
بارش باران از امروز تا سه‌شنبه در لرستان/احتمال جاری شدن سیل

کیمیا دانلود

شهرداری

View more posts from this author