بارش برف در محور کندوان/ تردد در محورهای مازندران روان است

بارش برف در محور کندوان/ تردد در محورهای مازندران روان است
رئیس پلیس راه مازندران گفت: شاهد بارش برف در محور کندوان هستیم که لازم است رانندگان در طول مسیر در محورهای استان احتیاط کنند.

بارش برف در محور کندوان/ تردد در محورهای مازندران روان است

رئیس پلیس راه مازندران گفت: شاهد بارش برف در محور کندوان هستیم که لازم است رانندگان در طول مسیر در محورهای استان احتیاط کنند.
بارش برف در محور کندوان/ تردد در محورهای مازندران روان است

View more posts from this author