بازار ارز از دست دلالان خارج شود/ بانک مرکزی دلار لازم را به بازار تزریق کند

بازار ارز از دست دلالان خارج شود/ بانک مرکزی دلار لازم را به بازار تزریق کند
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از بازار ارز در دست دلالان است، گفت: باید برخورد قاطعی با این دلالان صورت گیرد تا بازار از دست آنها خارج شود.

بازار ارز از دست دلالان خارج شود/ بانک مرکزی دلار لازم را به بازار تزریق کند

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از بازار ارز در دست دلالان است، گفت: باید برخورد قاطعی با این دلالان صورت گیرد تا بازار از دست آنها خارج شود.
بازار ارز از دست دلالان خارج شود/ بانک مرکزی دلار لازم را به بازار تزریق کند

View more posts from this author