بازداشت قاتل شهروند بومهنی کمتر از یک‌ هفته/ متهم در افغانستان بازداشت شد

بازداشت قاتل شهروند بومهنی کمتر از یک‌ هفته/ متهم در افغانستان بازداشت شد
فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت: قاتل شهروند بومهنی پس از اقدامات اطلاعاتی در شهر هرات افغانستان شناسایی و در مرز تحویل عوامل اعزامی این فرماندهی شد.

بازداشت قاتل شهروند بومهنی کمتر از یک‌ هفته/ متهم در افغانستان بازداشت شد

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت: قاتل شهروند بومهنی پس از اقدامات اطلاعاتی در شهر هرات افغانستان شناسایی و در مرز تحویل عوامل اعزامی این فرماندهی شد.
بازداشت قاتل شهروند بومهنی کمتر از یک‌ هفته/ متهم در افغانستان بازداشت شد

View more posts from this author