بازدید بیش از یک‌میلیون گردشگر از مجموعه‌های تاریخی و گردشگری خراسان رضوی

بازدید بیش از یک‌میلیون گردشگر از مجموعه‌های تاریخی و گردشگری خراسان رضوی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: از 25 اسفند تا پایان روز ششم فروردین یک‌میلیون و 38 هزار نفر از گردشگران از مجموعه‌های تاریخی، تفریحی و گردشگری استان بازدید کرده‌اند.

بازدید بیش از یک‌میلیون گردشگر از مجموعه‌های تاریخی و گردشگری خراسان رضوی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: از 25 اسفند تا پایان روز ششم فروردین یک‌میلیون و 38 هزار نفر از گردشگران از مجموعه‌های تاریخی، تفریحی و گردشگری استان بازدید کرده‌اند.
بازدید بیش از یک‌میلیون گردشگر از مجموعه‌های تاریخی و گردشگری خراسان رضوی

View more posts from this author