بازدید صدها هزار مسافر از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری خراسان جنوبی

بازدید صدها هزار مسافر از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری خراسان جنوبی
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: موزه‌ها و بناهای تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و گردشگری استان میزبان صدها هزار گردشگر در پنج روز اخیر بودند.

بازدید صدها هزار مسافر از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری خراسان جنوبی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: موزه‌ها و بناهای تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و گردشگری استان میزبان صدها هزار گردشگر در پنج روز اخیر بودند.
بازدید صدها هزار مسافر از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری خراسان جنوبی

دانلود فیلم

دانلود نرم افزار

View more posts from this author