بازدید طلاب خارجی از مدرسه ناصریه اصفهان + تصاویر

بازدید طلاب خارجی از مدرسه ناصریه اصفهان + تصاویر
طلاب و دانش‌پژوهان از 40 کشور صبح امروز در حاشیه اختتامیه بیست و سومین جشنواره قرآن و حدیث «المصطفی» از مدرسه علمیه ناصریه بازدید کردند.

بازدید طلاب خارجی از مدرسه ناصریه اصفهان + تصاویر

طلاب و دانش‌پژوهان از 40 کشور صبح امروز در حاشیه اختتامیه بیست و سومین جشنواره قرآن و حدیث «المصطفی» از مدرسه علمیه ناصریه بازدید کردند.
بازدید طلاب خارجی از مدرسه ناصریه اصفهان + تصاویر

View more posts from this author