بازدید کاروان ورزشکاران کشور از یادمان‌های کرمانشاه

بازدید کاروان ورزشکاران کشور از یادمان‌های کرمانشاه
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: کاروان 100 نفره ورزشکاران کشور از یادمان‌های دوران دفاع مقدس غرب کشور بازدید می‌کنند.

بازدید کاروان ورزشکاران کشور از یادمان‌های کرمانشاه

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: کاروان 100 نفره ورزشکاران کشور از یادمان‌های دوران دفاع مقدس غرب کشور بازدید می‌کنند.
بازدید کاروان ورزشکاران کشور از یادمان‌های کرمانشاه

بک لینک رنک 5

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author