بازدید 210 هزار نفر از بقاع متبرکه استان زنجان

بازدید 210 هزار نفر از بقاع متبرکه استان زنجان
معاون فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از حضور 210 هزار نفر در بقاع متبرکه استان خبر داد.

بازدید 210 هزار نفر از بقاع متبرکه استان زنجان

معاون فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از حضور 210 هزار نفر در بقاع متبرکه استان خبر داد.
بازدید 210 هزار نفر از بقاع متبرکه استان زنجان

خرید بک لینک

View more posts from this author