بازسازی 2 میلیون واحد مسکونی در کشور

بازسازی 2 میلیون واحد مسکونی در کشور
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: تاکنون 2 میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی در کشور بازسازی شده است.

بازسازی 2 میلیون واحد مسکونی در کشور

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: تاکنون 2 میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی در کشور بازسازی شده است.
بازسازی 2 میلیون واحد مسکونی در کشور

View more posts from this author