بازگشایی نمایشگاه ضیافت با 40 غرفه در نهبندان

بازگشایی نمایشگاه ضیافت با 40 غرفه در نهبندان
رئیس اداره صنعت، ‏معدن و تجارت نهبندان گفت:‌ نمایشگاه ضیافت ماه مبارک رمضان از 31 تیر تا 6 مرداد به مدت یک هفته در شهرستان نهبندان گشایش یافت.

بازگشایی نمایشگاه ضیافت با 40 غرفه در نهبندان

رئیس اداره صنعت، ‏معدن و تجارت نهبندان گفت:‌ نمایشگاه ضیافت ماه مبارک رمضان از 31 تیر تا 6 مرداد به مدت یک هفته در شهرستان نهبندان گشایش یافت.
بازگشایی نمایشگاه ضیافت با 40 غرفه در نهبندان

روزنامه قانون

View more posts from this author