بازگشت دوباره نادر دست‌نشان به رشت

بازگشت دوباره نادر دست‌نشان به رشت
پس از بررسی گزینه‌های سرمربیگری سپیدرود رشت توسط کمیته فنی باشگاه سپیدرود، نادر دست‌نشان به‌عنوان سرمربی تنها تیم لیگ برتری استان گیلان برگزیده شد.

بازگشت دوباره نادر دست‌نشان به رشت

پس از بررسی گزینه‌های سرمربیگری سپیدرود رشت توسط کمیته فنی باشگاه سپیدرود، نادر دست‌نشان به‌عنوان سرمربی تنها تیم لیگ برتری استان گیلان برگزیده شد.
بازگشت دوباره نادر دست‌نشان به رشت

View more posts from this author