بازگشت پیکر 115 شهید تازه تفحص‌شده به وطن

بازگشت پیکر 115 شهید تازه تفحص‌شده به وطن
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر از بازگشت پیکر مطهر 115 شهید دفاع مقدس به وطن از طریق مرز شلمچه خبر داد.

بازگشت پیکر 115 شهید تازه تفحص‌شده به وطن

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر از بازگشت پیکر مطهر 115 شهید دفاع مقدس به وطن از طریق مرز شلمچه خبر داد.
بازگشت پیکر 115 شهید تازه تفحص‌شده به وطن

View more posts from this author