بالارفتن قیمت اقلام پرمصرف در ماه رمضان

بالارفتن قیمت اقلام پرمصرف در ماه رمضان
گرچه با افزایش مصرف کالاهای اساسی توسط خانوارهای گیلانی بازار رونقی گرفته اما وجود گرانی‌ها و افزایش قیمت اقلام پرمصرف موجب شده تا سفره‌های رمضان مردم کوچک شود و نظارت بیشتر بر بازار را بطلبد.

بالارفتن قیمت اقلام پرمصرف در ماه رمضان

گرچه با افزایش مصرف کالاهای اساسی توسط خانوارهای گیلانی بازار رونقی گرفته اما وجود گرانی‌ها و افزایش قیمت اقلام پرمصرف موجب شده تا سفره‌های رمضان مردم کوچک شود و نظارت بیشتر بر بازار را بطلبد.
بالارفتن قیمت اقلام پرمصرف در ماه رمضان

View more posts from this author