باند بزرگ قاچاق سیگار در استان هرمزگان متلاشی شد

باند بزرگ قاچاق سیگار در استان هرمزگان متلاشی شد
فرمانده مرزبانی استان هرمزگان گفت: با کشف بالغ بر 50 میلیون نخ سیگار خارجی از شناور صیادی، باند بزرگ قاچاق سیگار در این استان متلاشی شد.

باند بزرگ قاچاق سیگار در استان هرمزگان متلاشی شد

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان گفت: با کشف بالغ بر 50 میلیون نخ سیگار خارجی از شناور صیادی، باند بزرگ قاچاق سیگار در این استان متلاشی شد.
باند بزرگ قاچاق سیگار در استان هرمزگان متلاشی شد

View more posts from this author