بانوان خیر مدرسه‌ساز بنابی ساخت 4 مدرسه را تقبل کردند

بانوان خیر مدرسه‌ساز بنابی ساخت 4 مدرسه را تقبل کردند
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بناب گفت: در نخستین جشنواره بانوان خیر مدرسه‌ساز این شهرستان تعهد به احداث سه مدرسه شش‌کلاسه و یک مدرسه سه‌کلاسه و اهدای 3 میلیارد و 200 میلیون ریال وجه نقد، مقادیری طلا و کمک‌های غیرنقدی کردند.

بانوان خیر مدرسه‌ساز بنابی ساخت 4 مدرسه را تقبل کردند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بناب گفت: در نخستین جشنواره بانوان خیر مدرسه‌ساز این شهرستان تعهد به احداث سه مدرسه شش‌کلاسه و یک مدرسه سه‌کلاسه و اهدای 3 میلیارد و 200 میلیون ریال وجه نقد، مقادیری طلا و کمک‌های غیرنقدی کردند.
بانوان خیر مدرسه‌ساز بنابی ساخت 4 مدرسه را تقبل کردند

خرید بک لینک

سپهر نیوز

View more posts from this author