بانوان ورزشکار، صادرکننده حجاب و عفاف به جهان هستند

بانوان ورزشکار، صادرکننده حجاب و عفاف به جهان هستند
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس گفت: زمانی برای حضور بانوان در عرصه ورزش بین‌المللی نگاه خاصی بود اما به برکت انقلاب اسلامی بانوان ما در عرصه ورزشی، حجاب و عفاف را به تمام جهان صادر کرده و می‌کنند.

بانوان ورزشکار، صادرکننده حجاب و عفاف به جهان هستند

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس گفت: زمانی برای حضور بانوان در عرصه ورزش بین‌المللی نگاه خاصی بود اما به برکت انقلاب اسلامی بانوان ما در عرصه ورزشی، حجاب و عفاف را به تمام جهان صادر کرده و می‌کنند.
بانوان ورزشکار، صادرکننده حجاب و عفاف به جهان هستند

View more posts from this author