بانوی مازندرانی تنها نماینده ایران در مسابقات بین‌المللی قرآن

بانوی مازندرانی تنها نماینده ایران در مسابقات بین‌المللی قرآن
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: حکیمه نصیری ،حافظ مازندرانی ، تنها نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی قرآن کریم در کنار نمایندگانی از 28 کشور است.

بانوی مازندرانی تنها نماینده ایران در مسابقات بین‌المللی قرآن

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: حکیمه نصیری ،حافظ مازندرانی ، تنها نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی قرآن کریم در کنار نمایندگانی از 28 کشور است.
بانوی مازندرانی تنها نماینده ایران در مسابقات بین‌المللی قرآن

View more posts from this author