باید به دنبال جایگزین کردن سایر ارزها به‌جای دلار باشیم

باید به دنبال جایگزین کردن سایر ارزها به‌جای دلار باشیم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید از سال‌های قبل در فکر جایگزین کردن سایر ارزهای دنیا به‌جای دلار بودیم، به ارائه راهکار برای کنترل بازار ارز پرداخت.

باید به دنبال جایگزین کردن سایر ارزها به‌جای دلار باشیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید از سال‌های قبل در فکر جایگزین کردن سایر ارزهای دنیا به‌جای دلار بودیم، به ارائه راهکار برای کنترل بازار ارز پرداخت.
باید به دنبال جایگزین کردن سایر ارزها به‌جای دلار باشیم

View more posts from this author