باید تا لحظه آخر با انحراف مبارزه کرد/ حضرت فاطمه (س) پرچمدار انحراف‌ستیزی بودند

باید تا لحظه آخر با انحراف مبارزه کرد/ حضرت فاطمه (س) پرچمدار انحراف‌ستیزی بودند
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه پرچمدار انحراف‌ستیزی حضرت زهرا (س) بودند، گفت: ایشان به ما نشان داد نمی‌شود انحراف را دید و مبارزه نکرد، چراکه انحراف‌ستیزی عقب‌گرد ندارد و باید تا لحظه آخر مبارزه کرد.

باید تا لحظه آخر با انحراف مبارزه کرد/ حضرت فاطمه (س) پرچمدار انحراف‌ستیزی بودند

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه پرچمدار انحراف‌ستیزی حضرت زهرا (س) بودند، گفت: ایشان به ما نشان داد نمی‌شود انحراف را دید و مبارزه نکرد، چراکه انحراف‌ستیزی عقب‌گرد ندارد و باید تا لحظه آخر مبارزه کرد.
باید تا لحظه آخر با انحراف مبارزه کرد/ حضرت فاطمه (س) پرچمدار انحراف‌ستیزی بودند

View more posts from this author