باید مقابل الاهلی و الغرافه پیروز شویم/ سزاوار کسب امتیازات بیشتری بودیم

باید مقابل الاهلی و الغرافه پیروز شویم/ سزاوار کسب امتیازات بیشتری بودیم
سرمربی تراکتورسازی تبریز گفت: باید در هر 2 بازی باقیمانده به پیروزی رسیده و 6 امتیاز را کسب نماییم.

باید مقابل الاهلی و الغرافه پیروز شویم/ سزاوار کسب امتیازات بیشتری بودیم

سرمربی تراکتورسازی تبریز گفت: باید در هر 2 بازی باقیمانده به پیروزی رسیده و 6 امتیاز را کسب نماییم.
باید مقابل الاهلی و الغرافه پیروز شویم/ سزاوار کسب امتیازات بیشتری بودیم

View more posts from this author