با بی‌تفاوتی به حوادث یمن و سوریه نمی‌توان منتظر ظهور امام زمان بود

با بی‌تفاوتی به حوادث یمن و سوریه نمی‌توان منتظر ظهور امام زمان بود
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا گفت: مگر می‌توانیم در برابر حوادث سوریه و فلسطین و یمن و … بی‌تفاوت باشیم و بگوییم منتظر ظهور امام زمان(عج) هستیم.

با بی‌تفاوتی به حوادث یمن و سوریه نمی‌توان منتظر ظهور امام زمان بود

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا گفت: مگر می‌توانیم در برابر حوادث سوریه و فلسطین و یمن و … بی‌تفاوت باشیم و بگوییم منتظر ظهور امام زمان(عج) هستیم.
با بی‌تفاوتی به حوادث یمن و سوریه نمی‌توان منتظر ظهور امام زمان بود

View more posts from this author