با قرآن‌کریم برای مشکلات جامعه چاره اندیشی کنیم

با قرآن‌کریم برای مشکلات جامعه چاره اندیشی کنیم
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه باید در حوزه های علمیه هرچه بیشتر به قرآن توجه شود گفت: باید با استفاده از قرآن کریم برای مشکلات روز جامعه چاره اندیشی کنیم.

با قرآن‌کریم برای مشکلات جامعه چاره اندیشی کنیم

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه باید در حوزه های علمیه هرچه بیشتر به قرآن توجه شود گفت: باید با استفاده از قرآن کریم برای مشکلات روز جامعه چاره اندیشی کنیم.
با قرآن‌کریم برای مشکلات جامعه چاره اندیشی کنیم

دانلود سرا

View more posts from this author