با پیروزی امروز برای باشگاه‌های آسیا روحیه گرفتیم/ هنوز به شناخت کافی از لیگ ایران نرسیدم

با پیروزی امروز برای باشگاه‌های آسیا روحیه گرفتیم/ هنوز به شناخت کافی از لیگ ایران نرسیدم
سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: با پیروزی امروز برابر گسترش فولاد برای مسابقات باشگاه‌های آسیا روحیه خوبی گرفتیم.

با پیروزی امروز برای باشگاه‌های آسیا روحیه گرفتیم/ هنوز به شناخت کافی از لیگ ایران نرسیدم

سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: با پیروزی امروز برابر گسترش فولاد برای مسابقات باشگاه‌های آسیا روحیه خوبی گرفتیم.
با پیروزی امروز برای باشگاه‌های آسیا روحیه گرفتیم/ هنوز به شناخت کافی از لیگ ایران نرسیدم

View more posts from this author