بحث قاچاق انسان در کرمان جدی گرفته شود

بحث قاچاق انسان در کرمان جدی گرفته شود
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: باید با قاچاق انسان و به‌ویژه قاچاق اتباع افغانستانی غیرمجاز در استان کرمان به صورت محکم برخورد شود.

بحث قاچاق انسان در کرمان جدی گرفته شود

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: باید با قاچاق انسان و به‌ویژه قاچاق اتباع افغانستانی غیرمجاز در استان کرمان به صورت محکم برخورد شود.
بحث قاچاق انسان در کرمان جدی گرفته شود

ایرانی

View more posts from this author