بخش عمده‌ای از آتش‌سوزی‌های تالاب انزلی عمدی است/حضور مختلط دانش‌آموزان دختر و پسر در مدارس انزلی

بخش عمده‌ای از آتش‌سوزی‌های تالاب انزلی عمدی است/حضور مختلط دانش‌آموزان دختر و پسر در مدارس انزلی
امام‌جمعه بندرانزلی با بیان اینکه تالاب خواری در انزلی به یک معضل تبدیل‌شده است گفت: بخش عمده‌ای از آتش‌سوزی‌های تالاب انزلی عمدی است و ما با واگذاری جزیره‌ای تالاب انزلی به منطقه آزاد به‌شدت مخالفیم.

بخش عمده‌ای از آتش‌سوزی‌های تالاب انزلی عمدی است/حضور مختلط دانش‌آموزان دختر و پسر در مدارس انزلی

امام‌جمعه بندرانزلی با بیان اینکه تالاب خواری در انزلی به یک معضل تبدیل‌شده است گفت: بخش عمده‌ای از آتش‌سوزی‌های تالاب انزلی عمدی است و ما با واگذاری جزیره‌ای تالاب انزلی به منطقه آزاد به‌شدت مخالفیم.
بخش عمده‌ای از آتش‌سوزی‌های تالاب انزلی عمدی است/حضور مختلط دانش‌آموزان دختر و پسر در مدارس انزلی

View more posts from this author