بدحجابی و برخی بی‌عدالتی‌های جامعه از دغدغه‌های جانبازان است

بدحجابی و برخی بی‌عدالتی‌های جامعه از دغدغه‌های جانبازان است
امام جمعه بسطام بدحجابی، اختلاس، ضایع شدن حقوق در برخی ادارات و برخی بی‌عدالتی‌هایی که در جامعه شکل می‌گیرد را از دغدغه‌های جانبازان دانست.

بدحجابی و برخی بی‌عدالتی‌های جامعه از دغدغه‌های جانبازان است

امام جمعه بسطام بدحجابی، اختلاس، ضایع شدن حقوق در برخی ادارات و برخی بی‌عدالتی‌هایی که در جامعه شکل می‌گیرد را از دغدغه‌های جانبازان دانست.
بدحجابی و برخی بی‌عدالتی‌های جامعه از دغدغه‌های جانبازان است

فروش بک لینک

آهنگ جدید

View more posts from this author