برتری قاطع تکواندوکاران یاسین‌پیشرو قم برابر بهبد کرج

برتری قاطع تکواندوکاران یاسین‌پیشرو قم برابر بهبد کرج
تکواندوکاران تیم یاسین‌پیشرو قم یکی از پیروزی‌های قاطع خود در دور برگشت لیگ برتر تکواندو مردان ایران را برابر تیم بهبد کرج به دست آوردند.

برتری قاطع تکواندوکاران یاسین‌پیشرو قم برابر بهبد کرج

تکواندوکاران تیم یاسین‌پیشرو قم یکی از پیروزی‌های قاطع خود در دور برگشت لیگ برتر تکواندو مردان ایران را برابر تیم بهبد کرج به دست آوردند.
برتری قاطع تکواندوکاران یاسین‌پیشرو قم برابر بهبد کرج

View more posts from this author