برتری قاطع یاسین‌پیشرو قم برابر تکواندوکاران البرز

برتری قاطع یاسین‌پیشرو قم برابر تکواندوکاران البرز
تکواندوکاران تیم یاسین‌پیشرو قم در دیداری حساس از هفته پنجم دور برگشت لیگ برتر باشگاه‌های کشور برابر تیم هیأت البرز صاحب برتری قاطع شدند.

برتری قاطع یاسین‌پیشرو قم برابر تکواندوکاران البرز

تکواندوکاران تیم یاسین‌پیشرو قم در دیداری حساس از هفته پنجم دور برگشت لیگ برتر باشگاه‌های کشور برابر تیم هیأت البرز صاحب برتری قاطع شدند.
برتری قاطع یاسین‌پیشرو قم برابر تکواندوکاران البرز

View more posts from this author