برخورد بدون مسامحه و مقتدرانه با اغتشاشگران خیابان پاسداران

برخورد بدون مسامحه و مقتدرانه با اغتشاشگران خیابان پاسداران
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حادثه خیابان پاسداران، از برخورد قاطع ناجا با آشوبگران تقدیر کرد و گفت: از همان ابتدا با چنین آشوبگری‌هایی بدون مسامحه و بااقتدار کامل باید برخورد کرد تا این‌همه تلفات ندهیم.

برخورد بدون مسامحه و مقتدرانه با اغتشاشگران خیابان پاسداران

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حادثه خیابان پاسداران، از برخورد قاطع ناجا با آشوبگران تقدیر کرد و گفت: از همان ابتدا با چنین آشوبگری‌هایی بدون مسامحه و بااقتدار کامل باید برخورد کرد تا این‌همه تلفات ندهیم.
برخورد بدون مسامحه و مقتدرانه با اغتشاشگران خیابان پاسداران

View more posts from this author