برخورد دو خودرو حادثه آفرید

برخورد دو خودرو حادثه آفرید
مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی گفت: برخورد دو خودرو سواری پژو و ال 90 منجر به مصدومیت 7 نفر شد.

برخورد دو خودرو حادثه آفرید

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی گفت: برخورد دو خودرو سواری پژو و ال 90 منجر به مصدومیت 7 نفر شد.
برخورد دو خودرو حادثه آفرید

اسکای نیوز

اخبار کارگران

View more posts from this author