برخورد دو سواری مصدومیت 5 نفر را به‌دنبال داشت

برخورد دو سواری مصدومیت 5 نفر را به‌دنبال داشت
مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی ضمن اعلام حادثه رانندگی در جاده سیه رود – هادیشهر، بر لزوم احتیاط رانندگان بر رعایت قوانین ایمنی و راهنمائی و رانندگی تاکید کرد.

برخورد دو سواری مصدومیت 5 نفر را به‌دنبال داشت

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی ضمن اعلام حادثه رانندگی در جاده سیه رود – هادیشهر، بر لزوم احتیاط رانندگان بر رعایت قوانین ایمنی و راهنمائی و رانندگی تاکید کرد.
برخورد دو سواری مصدومیت 5 نفر را به‌دنبال داشت

دانلود موزیک

شهرداری

View more posts from this author