برخورد سمند و پژو مرگ یک نفر را به‌ دنبال داشت

برخورد سمند و پژو مرگ یک نفر را به‌ دنبال داشت
مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان‌‌شرقی گفت: برخورد سواری پژو و سمند در جاده خواجه ـ ورزقان منجر به مرگ یک مرد جوان شد.

برخورد سمند و پژو مرگ یک نفر را به‌ دنبال داشت

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان‌‌شرقی گفت: برخورد سواری پژو و سمند در جاده خواجه ـ ورزقان منجر به مرگ یک مرد جوان شد.
برخورد سمند و پژو مرگ یک نفر را به‌ دنبال داشت

free download movie

موزیک جوان

View more posts from this author