برخورد چندین خودرو در اتوبان قم ـ تهران/10 نفر مصدوم شدند

برخورد چندین خودرو در اتوبان قم ـ تهران/10 نفر مصدوم شدند
سخنگوی اورژانس قم از وقوع چند تصادف در در اتوبان تهران – قم خبر داد و گفت: این حوادث منجر به مجروح شدن 10 نفر از سرنشینان خودروها شد.

برخورد چندین خودرو در اتوبان قم ـ تهران/10 نفر مصدوم شدند

سخنگوی اورژانس قم از وقوع چند تصادف در در اتوبان تهران – قم خبر داد و گفت: این حوادث منجر به مجروح شدن 10 نفر از سرنشینان خودروها شد.
برخورد چندین خودرو در اتوبان قم ـ تهران/10 نفر مصدوم شدند

View more posts from this author