برخی‌ها در مجلس علیه نظام و انقلاب تئوری‌پردازی می‌کنند/ طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» جداسازی خادم از خائن است

برخی‌ها در مجلس علیه نظام و انقلاب تئوری‌پردازی می‌کنند/ طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» جداسازی خادم از خائن است
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه برخی نمایندگان دنیاطلب‌ علیه نظام و انقلاب در مجلس تئوری‌پردازی می‌کنند، گفت: طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» اقدامی برای جداسازی خادمین از خائنین به ملت است.

برخی‌ها در مجلس علیه نظام و انقلاب تئوری‌پردازی می‌کنند/ طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» جداسازی خادم از خائن است

نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه برخی نمایندگان دنیاطلب‌ علیه نظام و انقلاب در مجلس تئوری‌پردازی می‌کنند، گفت: طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» اقدامی برای جداسازی خادمین از خائنین به ملت است.
برخی‌ها در مجلس علیه نظام و انقلاب تئوری‌پردازی می‌کنند/ طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» جداسازی خادم از خائن است

View more posts from this author