برخی از مسؤولان در حد و قواره انقلاب نیستند/ هماهنگی قوای سه‌گانه صوری است

برخی از مسؤولان در حد و قواره انقلاب نیستند/ هماهنگی قوای سه‌گانه صوری است
نماینده سابق مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از مسؤولان در حد و قواره انقلاب نیستند، گفت: کسانی که روحیه انقلابی ندارند، بهتر است که مدیریت را ترک کنند.

برخی از مسؤولان در حد و قواره انقلاب نیستند/ هماهنگی قوای سه‌گانه صوری است

نماینده سابق مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از مسؤولان در حد و قواره انقلاب نیستند، گفت: کسانی که روحیه انقلابی ندارند، بهتر است که مدیریت را ترک کنند.
برخی از مسؤولان در حد و قواره انقلاب نیستند/ هماهنگی قوای سه‌گانه صوری است

View more posts from this author