برخی مسؤولان اراده‌ای برای حمایت از تولید داخل ندارند/ پیش‌شرط رقابتی شدن کالای ایرانی مقابل کالای خارجی

برخی مسؤولان اراده‌ای برای حمایت از تولید داخل ندارند/ پیش‌شرط رقابتی شدن کالای ایرانی مقابل کالای خارجی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ برخی مسؤولان اراده‌ای برای حمایت از تولید داخل ندارند.

برخی مسؤولان اراده‌ای برای حمایت از تولید داخل ندارند/ پیش‌شرط رقابتی شدن کالای ایرانی مقابل کالای خارجی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ برخی مسؤولان اراده‌ای برای حمایت از تولید داخل ندارند.
برخی مسؤولان اراده‌ای برای حمایت از تولید داخل ندارند/ پیش‌شرط رقابتی شدن کالای ایرانی مقابل کالای خارجی

View more posts from this author