برخی مسؤولان انگیزه‌ای برای حمایت از کالای ایرانی ندارند/باورها باید اصلاح شود

برخی مسؤولان انگیزه‌ای برای حمایت از کالای ایرانی ندارند/باورها باید اصلاح شود
رئیس دفتر آیت‌الله مصباح یزدی گفت: برخی مسؤولان باور ندارند که می‌توان نگاه مردم را به کالای ایرانی مثبت و نظر آنها را جلب کرد و باور ندارند ما می‌توانیم با کالای خارجی رقابت کنیم زمانی که به این مسائل باور نداشته باشند انگیزه‌ای برای حمایت از کالای ایرانی ندارند.

برخی مسؤولان انگیزه‌ای برای حمایت از کالای ایرانی ندارند/باورها باید اصلاح شود

رئیس دفتر آیت‌الله مصباح یزدی گفت: برخی مسؤولان باور ندارند که می‌توان نگاه مردم را به کالای ایرانی مثبت و نظر آنها را جلب کرد و باور ندارند ما می‌توانیم با کالای خارجی رقابت کنیم زمانی که به این مسائل باور نداشته باشند انگیزه‌ای برای حمایت از کالای ایرانی ندارند.
برخی مسؤولان انگیزه‌ای برای حمایت از کالای ایرانی ندارند/باورها باید اصلاح شود

View more posts from this author