بررسی عملکرد سپیدرود رشت در لیگ برتر/ سرخ‌ها همواره در لبه پرتگاه

بررسی عملکرد سپیدرود رشت در لیگ برتر/ سرخ‌ها همواره در لبه پرتگاه
تیم فوتبال سپیدرود رشت با قرارگرفته در جایگاه سیزدهم جدول، موفق شد تنها سهمیه لیگ برتری گیلان در فوتبال ایران را حفظ کند.

بررسی عملکرد سپیدرود رشت در لیگ برتر/ سرخ‌ها همواره در لبه پرتگاه

تیم فوتبال سپیدرود رشت با قرارگرفته در جایگاه سیزدهم جدول، موفق شد تنها سهمیه لیگ برتری گیلان در فوتبال ایران را حفظ کند.
بررسی عملکرد سپیدرود رشت در لیگ برتر/ سرخ‌ها همواره در لبه پرتگاه

View more posts from this author