برق‌رسانی به روستاهای بالای 10 خانوار در دستور کار قرار دارد

برق‌رسانی به روستاهای بالای 10 خانوار در دستور کار قرار دارد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: برق‌رسانی به روستاهای بالای 10 خانوار در دستور کار قرار دارد.

برق‌رسانی به روستاهای بالای 10 خانوار در دستور کار قرار دارد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: برق‌رسانی به روستاهای بالای 10 خانوار در دستور کار قرار دارد.
برق‌رسانی به روستاهای بالای 10 خانوار در دستور کار قرار دارد

عکس های داغ جدید

شهرداری

View more posts from this author