برنامه‎های هفته حجاب جنبه شعاری دارد/ فعالیت تخصصی چندین کانون تبلیغی در حوزه حجاب

برنامه‎های هفته حجاب جنبه شعاری دارد/ فعالیت تخصصی چندین کانون تبلیغی در حوزه حجاب
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان با بیان اینکه در هفته حجاب برنامه‎ها بیشتر جنبه شعاری و نمایشی دارد، گفت: چندین کانون تبلیغی در همدان به صورت تخصصی در حوزه فرهنگ و حجاب فعالیت می‌کنند.

برنامه‎های هفته حجاب جنبه شعاری دارد/ فعالیت تخصصی چندین کانون تبلیغی در حوزه حجاب

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان با بیان اینکه در هفته حجاب برنامه‎ها بیشتر جنبه شعاری و نمایشی دارد، گفت: چندین کانون تبلیغی در همدان به صورت تخصصی در حوزه فرهنگ و حجاب فعالیت می‌کنند.
برنامه‎های هفته حجاب جنبه شعاری دارد/ فعالیت تخصصی چندین کانون تبلیغی در حوزه حجاب

تکست آهنگ

View more posts from this author