برنامه «خورشید کرامت» از رادیو معارف پخش می‌شود

برنامه «خورشید کرامت» از رادیو معارف پخش می‌شود
مدیر گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف از پخش برنامه «خورشید کرامت» از این رسانه به مناسبت سالروز ولادت امام رضا(ع) خبر داد.

برنامه «خورشید کرامت» از رادیو معارف پخش می‌شود

مدیر گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف از پخش برنامه «خورشید کرامت» از این رسانه به مناسبت سالروز ولادت امام رضا(ع) خبر داد.
برنامه «خورشید کرامت» از رادیو معارف پخش می‌شود

View more posts from this author