برنز صفدریان با قهرمانی ایران همراه شد

برنز صفدریان با قهرمانی ایران همراه شد
در مسابقات یخ‌نوردی قهرمانی آسیا تیم ایران با کسب 5 مدال رنگارنگ بر سکوی نخست آسیا قرار گرفت.

برنز صفدریان با قهرمانی ایران همراه شد

در مسابقات یخ‌نوردی قهرمانی آسیا تیم ایران با کسب 5 مدال رنگارنگ بر سکوی نخست آسیا قرار گرفت.
برنز صفدریان با قهرمانی ایران همراه شد

View more posts from this author