برپایی ایستگاه‌های امنیت و سلامت در محورهای پر تردد اصفهان در تابستان 95

برپایی ایستگاه‌های امنیت و سلامت در محورهای پر تردد اصفهان در تابستان 95
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از برپایی ایستگاه‌های امنیت و سلامت در محورهای پرتردد اصفهان همزمان با آغاز فصل تابستان و افزایش مسافرت‌ها خبر داد.

برپایی ایستگاه‌های امنیت و سلامت در محورهای پر تردد اصفهان در تابستان 95

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از برپایی ایستگاه‌های امنیت و سلامت در محورهای پرتردد اصفهان همزمان با آغاز فصل تابستان و افزایش مسافرت‌ها خبر داد.
برپایی ایستگاه‌های امنیت و سلامت در محورهای پر تردد اصفهان در تابستان 95

سپهر نیوز

View more posts from this author