برپایی دومین نمایشگاه فرهنگی ضیافت بهشتی در ملایر

برپایی دومین نمایشگاه فرهنگی ضیافت بهشتی در ملایر
شهردار ملایر از برپایی دومین نمایشگاه فرهنگی ضیافت بهشتی در ملایر خبر داد.

برپایی دومین نمایشگاه فرهنگی ضیافت بهشتی در ملایر

شهردار ملایر از برپایی دومین نمایشگاه فرهنگی ضیافت بهشتی در ملایر خبر داد.
برپایی دومین نمایشگاه فرهنگی ضیافت بهشتی در ملایر

پرس نیوز

View more posts from this author