برپایی ستادهای انتخاباتی در هسته مرکزی شهر اردبیل امکان‌پذیر نیست

برپایی ستادهای انتخاباتی در هسته مرکزی شهر اردبیل امکان‌پذیر نیست
فرماندار اردبیل از عدم امکان برپایی ستادهای انتخاباتی کاندیداهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در هسته مرکزی این شهر خبر داد.

برپایی ستادهای انتخاباتی در هسته مرکزی شهر اردبیل امکان‌پذیر نیست

فرماندار اردبیل از عدم امکان برپایی ستادهای انتخاباتی کاندیداهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در هسته مرکزی این شهر خبر داد.
برپایی ستادهای انتخاباتی در هسته مرکزی شهر اردبیل امکان‌پذیر نیست

بک لینک

View more posts from this author