برپایی گذر خوشنویسی و باغ کاریکاتور در مشهد

برپایی گذر خوشنویسی و باغ کاریکاتور در مشهد
سرپرست مدیریت امور هنری شهرداری مشهد از برپایی گذر خوشنویسی و باغ کاریکاتور با هدف توجه به رشته‌های مختلف هنری در مشهد خبر داد.

برپایی گذر خوشنویسی و باغ کاریکاتور در مشهد

سرپرست مدیریت امور هنری شهرداری مشهد از برپایی گذر خوشنویسی و باغ کاریکاتور با هدف توجه به رشته‌های مختلف هنری در مشهد خبر داد.
برپایی گذر خوشنویسی و باغ کاریکاتور در مشهد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author